دانلود فیلم و سریال با لینک مستقیم

بیا تو موویز | دانلود رایگان فیلم و سریال

Legion

این سریال که بر اساس کمیک های مارول ساخته شده و بخشی از دنیای سینمایی مجموعه X-Men می باشد، بر روی شخصیت "دیوید هالر" تمرکز دارد که به عنوان یک بیمار اسکیزوفرنی تشخیص داده شده است که تظاهر می‌کند بیماری روانی دارد، اما واضح است که او چیزی فراتر از انسان است و در حال گسترش و نیرومند کردن قدرت تخیل اش می باشد...

باکس دانلود
»» برای دریافت زیرنویس اینجا را کلیک نمایید
قسمت 11 WEBRip FileSize: 1000 MB
قسمت 11 WEBRip FileSize: 572 MB
قسمت 10 WEBRip FileSize: 1000 MB
قسمت 10 WEBRip FileSize: 700 MB
قسمت 9 WEBRip FileSize: 700 MB
قسمت 9 WEBRip FileSize: 1000 MB
قسمت 8 WEBRip FileSize: 700 MB
قسمت 8 WEBRip FileSize: 1000 MB
قسمت 7 WEBRip FileSize: 1000 MB
قسمت 7 WEBRip FileSize: 700 MB
قسمت 6 WEBRip FileSize: 1000 MB
قسمت 6 WEBRip FileSize: 700 MB
قسمت 5 WEBRip FileSize: 1000 MB
قسمت 5 WEBRip FileSize: 700 MB
قسمت 4 WEBRip FileSize: 700 MB
قسمت 4 WEBRip FileSize: 1000 MB
قسمت 3 WEBRip FileSize: 700 MB
قسمت 3 WEBRip FileSize: 1000 MB
قسمت 2 WEBRip FileSize: 700 MB
قسمت 2 WEBRip FileSize: 1000 MB
قسمت 1 WEBRip FileSize: 700 MB
قسمت 1 WEBRip FileSize: 1000 MB
»» برای دریافت زیرنویس اینجا را کلیک نمایید
قسمت 11 WEB-DL FileSize: 400 MB
قسمت 11 WEBRip FileSize: 220 MB
قسمت 10 WEB-DL FileSize: 400 MB
قسمت 10 WEBRip FileSize: 250 MB
قسمت 9 WEB-DL FileSize: 400 MB
قسمت 9 WEBRip FileSize: 250 MB
قسمت 8 WEB-DL FileSize: 400 MB
قسمت 8 WEBRip FileSize: 250 MB
قسمت 7 WEB-DL FileSize: 400 MB
قسمت 7 WEBRip FileSize: 250 MB
قسمت 6 WEB-DL FileSize: 400 MB
قسمت 6 WEBRip FileSize: 250 MB
قسمت 5 WEB-DL FileSize: 400 MB
قسمت 5 WEBRip FileSize: 250 MB
قسمت 4 WEB-DL FileSize: 400 MB
قسمت 4 WEBRip FileSize: 250 MB
قسمت 3 WEB-DL FileSize: 400 MB
قسمت 3 WEBRip FileSize: 250 MB
قسمت 2 WEB-DL FileSize: 400 MB
قسمت 2 WEBRip FileSize: 250 MB
قسمت 1 WEB-DL FileSize: 400 MB
قسمت 1 WEBRip FileSize: 250 MB
»» برای دریافت زیرنویس اینجا را کلیک نمایید
قسمت 8 BluRay FileSize: 740 MB
قسمت 8 BluRay FileSize: 415 MB
قسمت 8 WEB-DL FileSize: 600 MB
قسمت 7 BluRay FileSize: 740 MB
قسمت 7 BluRay FileSize: 415 MB
قسمت 7 WEB-DL FileSize: 600 MB
قسمت 6 BluRay FileSize: 740 MB
قسمت 6 BluRay FileSize: 415 MB
قسمت 6 WEB-DL FileSize: 600 MB
قسمت 5 BluRay FileSize: 740 MB
قسمت 5 BluRay FileSize: 415 MB
قسمت 5 WEB-DL FileSize: 600 MB
قسمت 4 BluRay FileSize: 740 MB
قسمت 4 WEB-DL FileSize: 600 MB
قسمت 4 BluRay FileSize: 415 MB
قسمت 3 BluRay FileSize: 740 MB
قسمت 3 WEB-DL FileSize: 600 MB
قسمت 3 BluRay FileSize: 415 MB
قسمت 2 BluRay FileSize: 740 MB
قسمت 2 WEB-DL FileSize: 600 MB
قسمت 2 BluRay FileSize: 415 MB
قسمت 1 BluRay FileSize: 740 MB
قسمت 1 WEB-DL FileSize: 600 MB
قسمت 1 BluRay FileSize: 415 MB
»» برای دریافت زیرنویس اینجا را کلیک نمایید
قسمت 8 BluRay FileSize: 400 MB
قسمت 8 WEB-DL FileSize: 330 MB
قسمت 8 BluRay FileSize: 270 MB
قسمت 7 BluRay FileSize: 400 MB
قسمت 7 WEB-DL FileSize: 330 MB
قسمت 7 BluRay FileSize: 270 MB
قسمت 6 BluRay FileSize: 400 MB
قسمت 6 BluRay FileSize: 270 MB
قسمت 6 WEB-DL FileSize: 330 MB
قسمت 5 BluRay FileSize: 400 MB
قسمت 5 BluRay FileSize: 270 MB
قسمت 5 WEB-DL FileSize: 330 MB
قسمت 4 BluRay FileSize: 400 MB
قسمت 4 WEB-DL FileSize: 330 MB
قسمت 4 BluRay FileSize: 270 MB
قسمت 3 BluRay FileSize: 400 MB
قسمت 3 WEB-DL FileSize: 330 MB
قسمت 3 BluRay FileSize: 270 MB
قسمت 2 BluRay FileSize: 400 MB
قسمت 2 WEB-DL FileSize: 330 MB
قسمت 2 BluRay FileSize: 270 MB
قسمت 1 BluRay FileSize: 400 MB
قسمت 1 WEB-DL FileSize: 330 MB
قسمت 1 BluRay FileSize: 270 MB
کانال تلگرام