دانلود فیلم و سریال با لینک مستقیم

بیا تو موویز | دانلود رایگان فیلم و سریال

Blue Bloods

سریال درباره یک خانواده می باشد که همگی پلیس هستند و هر کدوم در زمانی که پلیس بودند وقتشون رو صرف اجرای قانون کردند . فرانک ریگان که نقش پدر خانواده رو بازی می کنه رئیس پلیس شهر نیویورک بوده که در دوران خدمتش فردی باسیاست و با شهامت بوده . پسر بزرگش دینه قبلا سرباز در عراق بوده و الان کاراگاه خصوصی هست . دختر خانواده ارینه که بازپرش بخش قضایی در نیوروک ، الان از پدرش جدا شده و تنها زندگی می کنه . جیمی هم که کوچیکترین فردخانواده ست در رشته حقوق از دانشگاه هاروارد تازه فارغ التحصیل شده و بهخاطر اینکه کل خانواده پلیس هستند اونم به شغل خانوادگیش برگشت . دوست دختر جیمی اون تا سال اول در رشته حقوق همراهی می کنه بعد با اتفاقاتی که برای جیمی می یوفته اونم پلیس مخفی می شه که پدرش از این جریان خبر نداره …

باکس دانلود
قسمت 22 WEB-DL FileSize: 300 MB
قسمت 21 WEB-DL FileSize: 300 MB
قسمت 20 WEB-DL FileSize: 300 MB
قسمت 19 WEB-DL FileSize: 300 MB
قسمت 18 HDTV FileSize: 274 MB
قسمت 18 HDTV FileSize: 217 MB
قسمت 18 WEBRip FileSize: 205 MB
قسمت 17 HDTV FileSize: 299 MB
قسمت 17 HDTV FileSize: 194 MB
قسمت 17 WEBRip FileSize: 199 MB
قسمت 16 HDTV FileSize: 298 MB
قسمت 16 WEBRip FileSize: 209 MB
قسمت 16 HDTV FileSize: 209 MB
قسمت 15 HDTV FileSize: 274 MB
قسمت 15 WEBRip FileSize: 195 MB
قسمت 15 HDTV FileSize: 218 MB
قسمت 14 HDTV FileSize: 274 MB
قسمت 14 WEBRip FileSize: 188 MB
قسمت 14 HDTV FileSize: 223 MB
قسمت 13 HDTV FileSize: 299 MB
قسمت 13 WEBRip FileSize: 203 MB
قسمت 13 HDTV FileSize: 246 MB
قسمت 12 HDTV FileSize: 274 MB
قسمت 12 HDTV FileSize: 248 MB
قسمت 12 WEBRip FileSize: 215 MB
قسمت 11 HDTV FileSize: 274 MB
قسمت 11 HDTV FileSize: 220 MB
قسمت 11 WEBRip FileSize: 216 MB
قسمت 10 HDTV FileSize: 299 MB
قسمت 10 HDTV FileSize: 297 MB
قسمت 10 WEBRip FileSize: 197 MB
قسمت 9 HDTV FileSize: 273 MB
قسمت 9 WEBRip FileSize: 197 MB
قسمت 9 HDTV FileSize: 305 MB
قسمت 8 HDTV FileSize: 299 MB
قسمت 8 WEBRip FileSize: 205 MB
قسمت 8 HDTV FileSize: 265 MB
قسمت 7 HDTV FileSize: 298 MB
قسمت 7 WEBRip FileSize: 203 MB
قسمت 7 HDTV FileSize: 214 MB
قسمت 6 HDTV FileSize: 273 MB
قسمت 6 WEBRip FileSize: 227 MB
قسمت 6 HDTV FileSize: 272 MB
قسمت 5 HDTV FileSize: 273 MB
قسمت 5 HDTV FileSize: 245 MB
قسمت 5 WEBRip FileSize: 207 MB
قسمت 4 HDTV FileSize: 298 MB
قسمت 4 HDTV FileSize: 204 MB
قسمت 4 WEBRip FileSize: 201 MB
قسمت 3 HDTV FileSize: 274 MB
قسمت 3 WEBRip FileSize: 198 MB
قسمت 3 HDTV FileSize: 222 MB
قسمت 2 HDTV FileSize: 298 MB
قسمت 2 WEBRip FileSize: 196 MB
قسمت 2 HDTV FileSize: 189 MB
قسمت 1 HDTV FileSize: 274 MB
قسمت 1 WEBRip FileSize: 214 MB
قسمت 1 HDTV FileSize: 220 MB
»» برای دریافت زیرنویس اینجا را کلیک نمایید
قسمت 22 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 21 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 20 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 19 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 18 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 17 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 16 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 15 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 14 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 13 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 12 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 11 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 10 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 9 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 8 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 7 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 6 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 5 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 4 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 3 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 2 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 1 WEB-DL FileSize: 301 MB
»» برای دریافت زیرنویس اینجا را کلیک نمایید
قسمت 22 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 21 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 20 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 19 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 18 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 17 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 16 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 15 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 14 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 13 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 12 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 11 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 10 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 9 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 8 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 7 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 6 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 5 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 4 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 3 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 2 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 1 WEB-DL FileSize: 301 MB
»» برای دریافت زیرنویس اینجا را کلیک نمایید
قسمت 22 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 21 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 20 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 19 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 18 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 17 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 16 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 15 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 14 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 13 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 12 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 11 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 10 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 9 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 8 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 7 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 6 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 5 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 4 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 3 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 2 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 1 WEB-DL FileSize: 301 MB
»» برای دریافت زیرنویس اینجا را کلیک نمایید
قسمت 22 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 21 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 20 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 19 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 18 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 17 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 16 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 15 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 14 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 13 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 12 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 11 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 10 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 9 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 8 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 7 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 6 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 5 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 4 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 3 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 2 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 1 WEB-DL FileSize: 301 MB
»» برای دریافت زیرنویس اینجا را کلیک نمایید
قسمت 22 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 21 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 20 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 19 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 18 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 17 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 16 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 15 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 14 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 13 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 12 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 11 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 10 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 9 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 8 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 7 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 6 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 5 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 4 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 3 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 2 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 1 WEB-DL FileSize: 301 MB
»» برای دریافت زیرنویس اینجا را کلیک نمایید
قسمت 23 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 22 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 21 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 20 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 19 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 18 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 17 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 16 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 15 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 14 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 13 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 12 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 11 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 10 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 9 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 8 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 7 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 6 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 5 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 4 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 3 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 2 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 1 WEB-DL FileSize: 301 MB
»» برای دریافت زیرنویس اینجا را کلیک نمایید
قسمت 22 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 21 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 20 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 19 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 18 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 17 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 16 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 15 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 14 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 13 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 12 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 11 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 10 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 9 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 8 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 7 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 6 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 5 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 4 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 3 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 2 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 1 WEB-DL FileSize: 301 MB
»» برای دریافت زیرنویس اینجا را کلیک نمایید
قسمت 22 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 21 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 20 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 19 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 18 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 17 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 16 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 15 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 14 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 13 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 12 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 11 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 10 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 9 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 8 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 7 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 6 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 6 WEBRip FileSize: 212 MB
قسمت 5 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 4 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 3 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 2 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 1 WEB-DL FileSize: 301 MB
کانال تلگرام