دانلود فیلم و سریال با لینک مستقیم

بیا تو موویز | دانلود رایگان فیلم و سریال

Ballers

داستان سریال بر زندگی گروهی از ورزشکاران حرفه ای ورزش فوتبال و روابط شخصی-اجتماعی و چالش های در اوج ماندن در این شغل متمرکز شده است. در این میان اسپنسر استراسمور (دواین جانسون) که در گذشته از چهره های مطرح و شناخته شده این رشته بوده است در تلاش است با استفاده از روابط گذشته خود و با نزدیک شدن به ستاره های کنونی فوتبال برای خود شغل جدیدی دست و پا کند.

باکس دانلود
»» برای دریافت زیرنویس اینجا را کلیک نمایید
قسمت 10 BluRay FileSize: 498 MB
قسمت 10 BluRay FileSize: 401 MB
قسمت 9 BluRay FileSize: 450 MB
قسمت 9 BluRay FileSize: 363 MB
قسمت 8 BluRay FileSize: 478 MB
قسمت 8 BluRay FileSize: 386 MB
قسمت 7 BluRay FileSize: 473 MB
قسمت 7 BluRay FileSize: 381 MB
قسمت 6 BluRay FileSize: 460 MB
قسمت 6 BluRay FileSize: 370 MB
قسمت 5 BluRay FileSize: 461 MB
قسمت 5 BluRay FileSize: 372 MB
قسمت 4 BluRay FileSize: 451 MB
قسمت 4 BluRay FileSize: 365 MB
قسمت 3 BluRay FileSize: 451 MB
قسمت 3 BluRay FileSize: 364 MB
قسمت 2 BluRay FileSize: 475 MB
قسمت 2 BluRay FileSize: 384 MB
قسمت 1 BluRay FileSize: 472 MB
قسمت 1 BluRay FileSize: 381 MB
»» برای دریافت زیرنویس اینجا را کلیک نمایید
قسمت 10 BluRay FileSize: 267 MB
قسمت 10 HDTV FileSize: 170 MB
قسمت 9 BluRay FileSize: 241 MB
قسمت 9 HDTV FileSize: 170 MB
قسمت 8 BluRay FileSize: 257 MB
قسمت 8 WEBRip FileSize: 200 MB
قسمت 8 HDTV FileSize: 170 MB
قسمت 7 BluRay FileSize: 253 MB
قسمت 7 WEBRip FileSize: 200 MB
قسمت 7 HDTV FileSize: 170 MB
قسمت 6 BluRay FileSize: 246 MB
قسمت 6 WEBRip FileSize: 200 MB
قسمت 6 HDTV FileSize: 170 MB
قسمت 5 BluRay FileSize: 247 MB
قسمت 5 HDTV FileSize: 170 MB
قسمت 5 WEBRip FileSize: 200 MB
قسمت 4 BluRay FileSize: 241 MB
قسمت 4 WEBRip FileSize: 200 MB
قسمت 4 HDTV FileSize: 170 MB
قسمت 3 BluRay FileSize: 241 MB
قسمت 3 WEBRip FileSize: 200 MB
قسمت 3 HDTV FileSize: 170 MB
قسمت 2 BluRay FileSize: 253 MB
قسمت 2 HDTV FileSize: 170 MB
قسمت 2 WEBRip FileSize: 200 MB
قسمت 1 BluRay FileSize: 253 MB
قسمت 1 WEBRip FileSize: 200 MB
قسمت 1 HDTV FileSize: 170 MB
»» برای دریافت زیرنویس اینجا را کلیک نمایید
قسمت 10 BluRay FileSize: 450 MB
قسمت 10 BluRay FileSize: 276 MB
قسمت 9 BluRay FileSize: 450 MB
قسمت 9 BluRay FileSize: 276 MB
قسمت 8 BluRay FileSize: 450 MB
قسمت 8 BluRay FileSize: 276 MB
قسمت 7 BluRay FileSize: 450 MB
قسمت 7 BluRay FileSize: 276 MB
قسمت 6 BluRay FileSize: 450 MB
قسمت 6 BluRay FileSize: 276 MB
قسمت 5 BluRay FileSize: 450 MB
قسمت 5 BluRay FileSize: 276 MB
قسمت 4 BluRay FileSize: 450 MB
قسمت 4 BluRay FileSize: 276 MB
قسمت 3 BluRay FileSize: 450 MB
قسمت 3 BluRay FileSize: 276 MB
قسمت 2 BluRay FileSize: 450 MB
قسمت 2 BluRay FileSize: 276 MB
قسمت 1 BluRay FileSize: 450 MB
قسمت 1 BluRay FileSize: 276 MB
»» برای دریافت زیرنویس اینجا را کلیک نمایید
قسمت 10 BluRay FileSize: 256 MB
قسمت 10 BluRay FileSize: 174 MB
قسمت 9 BluRay FileSize: 256 MB
قسمت 9 BluRay FileSize: 174 MB
قسمت 8 BluRay FileSize: 256 MB
قسمت 8 BluRay FileSize: 174 MB
قسمت 7 BluRay FileSize: 256 MB
قسمت 7 BluRay FileSize: 174 MB
قسمت 6 BluRay FileSize: 256 MB
قسمت 6 BluRay FileSize: 174 MB
قسمت 5 BluRay FileSize: 256 MB
قسمت 5 BluRay FileSize: 174 MB
قسمت 4 BluRay FileSize: 256 MB
قسمت 4 BluRay FileSize: 174 MB
قسمت 3 BluRay FileSize: 256 MB
قسمت 3 BluRay FileSize: 174 MB
قسمت 2 BluRay FileSize: 256 MB
قسمت 2 BluRay FileSize: 174 MB
قسمت 1 BluRay FileSize: 256 MB
قسمت 1 BluRay FileSize: 174 MB
»» برای دریافت زیرنویس اینجا را کلیک نمایید
قسمت 10 BluRay FileSize: 440 MB
قسمت 10 BluRay FileSize: 266 MB
قسمت 9 BluRay FileSize: 440 MB
قسمت 9 BluRay FileSize: 266 MB
قسمت 8 BluRay FileSize: 440 MB
قسمت 8 BluRay FileSize: 266 MB
قسمت 7 BluRay FileSize: 440 MB
قسمت 7 BluRay FileSize: 266 MB
قسمت 6 BluRay FileSize: 440 MB
قسمت 6 BluRay FileSize: 266 MB
قسمت 5 BluRay FileSize: 440 MB
قسمت 5 BluRay FileSize: 266 MB
قسمت 4 BluRay FileSize: 440 MB
قسمت 4 BluRay FileSize: 266 MB
قسمت 3 BluRay FileSize: 440 MB
قسمت 3 BluRay FileSize: 266 MB
قسمت 2 BluRay FileSize: 440 MB
قسمت 2 BluRay FileSize: 266 MB
قسمت 1 BluRay FileSize: 440 MB
قسمت 1 BluRay FileSize: 266 MB
»» برای دریافت زیرنویس اینجا را کلیک نمایید
قسمت 10 BluRay FileSize: 245 MB
قسمت 10 BluRay FileSize: 250 MB
قسمت 10 BluRay FileSize: 164 MB
قسمت 9 BluRay FileSize: 245 MB
قسمت 9 BluRay FileSize: 250 MB
قسمت 9 BluRay FileSize: 164 MB
قسمت 8 BluRay FileSize: 245 MB
قسمت 8 BluRay FileSize: 250 MB
قسمت 8 BluRay FileSize: 164 MB
قسمت 7 BluRay FileSize: 250 MB
قسمت 7 BluRay FileSize: 245 MB
قسمت 7 BluRay FileSize: 164 MB
قسمت 6 BluRay FileSize: 245 MB
قسمت 6 BluRay FileSize: 250 MB
قسمت 6 BluRay FileSize: 164 MB
قسمت 5 BluRay FileSize: 245 MB
قسمت 5 BluRay FileSize: 250 MB
قسمت 5 BluRay FileSize: 164 MB
قسمت 4 BluRay FileSize: 245 MB
قسمت 4 BluRay FileSize: 250 MB
قسمت 4 BluRay FileSize: 164 MB
قسمت 3 BluRay FileSize: 250 MB
قسمت 3 BluRay FileSize: 245 MB
قسمت 3 BluRay FileSize: 164 MB
قسمت 2 BluRay FileSize: 245 MB
قسمت 2 BluRay FileSize: 250 MB
قسمت 2 BluRay FileSize: 164 MB
قسمت 1 BluRay FileSize: 250 MB
قسمت 1 BluRay FileSize: 245 MB
قسمت 1 BluRay FileSize: 164 MB
کانال تلگرام