دانلود فیلم و سریال با لینک مستقیم

بیا تو موویز | دانلود رایگان فیلم و سریال

Benim Tatli Yalanim

داستان به ظاهر معصوم نجات و سونا که از دنیاهای متفاوتی هستن که با یک دروغ شروع میشود و به سمت عشق میرود.. همه چی با یک دروغ شیرین شروع می‌شود.. نجات در حال زندگی با دخترش کایرا هست…آیلین، مادر کایرا وقتی کایرا بچه بود ترکشون کرده نجات هم برای اینکه دختر کوچکش ناراحت نشه گفته مادرش در آفریقا ماموریت مهمی دارد و سال ها از زبان مادرش برای دخترش نامه مینویسه.. وقتی تولد 6سالگی کایرا نزدیک میشه نجات میفهمد دخترش انتظار دارد مادرش در تولدش بیاید.. هر چقدر هم نجات تلاش میکند کایرا را از این فکر دور کند دختر کوچولو با هیجان باور دارد مادرش می آید… نجات با بیچارگی سعی میکند با همسرش که چندین ساله حرف نزده ارتباط برقرار کند…

باکس دانلود
قسمت 15 FileSize: 2.275 GB
قسمت 15 FileSize: 2.277 GB
قسمت 13 FileSize: 2.222 GB
قسمت 13 FileSize: 2.220 GB
قسمت 12 FileSize: 2.148 GB
قسمت 12 FileSize: 2.145 GB
قسمت 11 FileSize: 1.920 GB
قسمت 11 FileSize: 2.112 GB
قسمت 10 FileSize: 1.999 GB
قسمت 10 FileSize: 2.000 GB
قسمت 9 FileSize: 1.940 GB
قسمت 9 FileSize: 1.942 GB
قسمت 8 FileSize: 1.930 GB
قسمت 7 FileSize: 1.993 GB
قسمت 7 FileSize: 2.333 GB
قسمت 6 FileSize: 1.938 GB
قسمت 5 FileSize: 1.795 GB
قسمت 5 FileSize: 2.240 GB
قسمت 4 FileSize: 2.561 GB
قسمت 4 FileSize: 1.985 GB
قسمت 3 FileSize: 1.964 GB
قسمت 3 FileSize: 2.465 GB
قسمت 2 FileSize: 2.646 GB
قسمت 2 FileSize: 1.998 GB
قسمت 1 FileSize: 1.834 GB
قسمت 1 FileSize: 2.414 GB
قسمت 15 FileSize: 1.536 GB
قسمت 15 FileSize: 1.536 GB
قسمت 13 FileSize: 1.498 GB
قسمت 13 FileSize: 1.498 GB
قسمت 12 FileSize: 1.449 GB
قسمت 12 FileSize: 1.449 GB
قسمت 11 FileSize: 1.297 GB
قسمت 11 FileSize: 1.427 GB
قسمت 10 FileSize: 1.354 GB
قسمت 10 FileSize: 1.354 GB
قسمت 9 FileSize: 834 MB
قسمت 9 FileSize: 1.313 GB
قسمت 8 FileSize: 1.305 GB
قسمت 7 FileSize: 1.345 GB
قسمت 7 FileSize: 1.345 GB
قسمت 6 FileSize: 1.324 GB
قسمت 5 FileSize: 1.009 GB
قسمت 5 FileSize: 1.252 GB
قسمت 4 FileSize: 1.353 GB
قسمت 4 FileSize: 1.140 GB
قسمت 3 FileSize: 1.079 GB
قسمت 3 FileSize: 1.328 GB
قسمت 2 FileSize: 1.360 GB
قسمت 2 FileSize: 1.242 GB
قسمت 1 FileSize: 1.127 GB
قسمت 1 FileSize: 1.248 GB
قسمت 15 FileSize: 1.028 GB
قسمت 15 FileSize: 1.028 GB
قسمت 13 FileSize: 1.003 GB
قسمت 13 FileSize: 1.003 GB
قسمت 12 FileSize: 994 MB
قسمت 12 FileSize: 994 MB
قسمت 11 FileSize: 979 MB
قسمت 11 FileSize: 878 MB
قسمت 10 FileSize: 929 MB
قسمت 10 FileSize: 929 MB
قسمت 9 FileSize: 900 MB
قسمت 9 FileSize: 900 MB
قسمت 8 FileSize: 895 MB
قسمت 7 FileSize: 922 MB
قسمت 7 FileSize: 922 MB
قسمت 6 FileSize: 909 MB
قسمت 5 FileSize: 859 MB
قسمت 5 FileSize: 641 MB
قسمت 4 FileSize: 732 MB
قسمت 4 FileSize: 928 MB
قسمت 3 FileSize: 912 MB
قسمت 3 FileSize: 703 MB
قسمت 2 FileSize: 794 MB
قسمت 2 FileSize: 933 MB
قسمت 1 FileSize: 856 MB
قسمت 1 FileSize: 726 MB
قسمت 15 FileSize: 660 MB
قسمت 15 FileSize: 660 MB
قسمت 13 FileSize: 644 MB
قسمت 13 FileSize: 644 MB
قسمت 12 FileSize: 623 MB
قسمت 12 FileSize: 623 MB
قسمت 11 FileSize: 613 MB
قسمت 11 FileSize: 512 MB
قسمت 10 FileSize: 582 MB
قسمت 10 FileSize: 582 MB
قسمت 9 FileSize: 564 MB
قسمت 9 FileSize: 564 MB
قسمت 8 FileSize: 561 MB
قسمت 7 FileSize: 578 MB
قسمت 7 FileSize: 578 MB
قسمت 6 FileSize: 569 MB
قسمت 5 FileSize: 414 MB
قسمت 5 FileSize: 538 MB
قسمت 4 FileSize: 581 MB
قسمت 4 FileSize: 464 MB
قسمت 3 FileSize: 454 MB
قسمت 3 FileSize: 571 MB
قسمت 2 FileSize: 585 MB
قسمت 2 FileSize: 508 MB
قسمت 1 FileSize: 462 MB
قسمت 1 FileSize: 536 MB
قسمت 15 FileSize: 463 MB
قسمت 15 FileSize: 463 MB
قسمت 13 FileSize: 452 MB
قسمت 13 FileSize: 452 MB
قسمت 12 FileSize: 437 MB
قسمت 12 FileSize: 437 MB
قسمت 11 FileSize: 330 MB
قسمت 11 FileSize: 430 MB
قسمت 10 FileSize: 409 MB
قسمت 10 FileSize: 409 MB
قسمت 9 FileSize: 396 MB
قسمت 9 FileSize: 396 MB
قسمت 8 FileSize: 394 MB
قسمت 7 FileSize: 406 MB
قسمت 7 FileSize: 406 MB
قسمت 6 FileSize: 400 MB
قسمت 5 FileSize: 378 MB
قسمت 5 FileSize: 258 MB
قسمت 4 FileSize: 287 MB
قسمت 4 FileSize: 408 MB
قسمت 3 FileSize: 401 MB
قسمت 3 FileSize: 284 MB
قسمت 2 FileSize: 311 MB
قسمت 2 FileSize: 411 MB
قسمت 1 FileSize: 377 MB
قسمت 1 FileSize: 284 MB
کانال تلگرام